Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4501 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professorit

Yleiskuvaus

FYGE:n tutkijalinjan pro gradu -tutkielma

Osaamistavoitteet

Tutkielman päämääränä on osoittaa, että opiskelija hallitsee jollakin fysiologian ja genetiikan erikoistumisalalla käytettävät tutkimusmenetelmät, hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun ja viestintään.

Sisältö

Syvällinen perehtyminen johonkin fysiologian ja genetiikan linjan erikoistumisalan kirjallisuuteen ja käytännön tutkimustyöhön. Pro gradu tutkielmaa tehdessään opiskelija perehtyy tutkimussuunnitelman tekemiseen, tutkimuksen käytännön toteuttamiseen, tulostien tieteelliseen analyysiin ja tieteellisen kirjoituksen laatimiseen.

Toteutustavat

Ohjattua tieteellistä työskentelyä

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö
englanniksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Tutkielma tehdään biologian laitoksen ohjeistuksen mukaisesti "Tutkielma biologian laitoksessa", joka löytyy laitoksen kotisivulta osoitteesta: (http://www.sci.utu.fi/biologia/opiskelu/opiskeluohjeet/). Opiskelija laatii pro gradu työstä yhdessä työn ohjaajan kanssa ohjeistuksessa kuvatun suunnitelman, jonka vastuuprofessori hyväksyy.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Pro gradutyö tehdään yleensä maisteriopintojen 2. vuoden kuluessa, mutta aloittamisajasta on syytä sopia potentiaalisten ohjaajien ja opintoneuvojien kanssa esim. HOPSia laadittaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet