Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4311 Tutkimusseminaarit 2 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Päivi Koskinen, paivi.koskinen(at)utu.fi

Yleiskuvaus

Osallistuminen oman alan tutkimusseminaareihin.

Osaamistavoitteet

Laajentaa sekä syventää opiskelijoiden tietämystä biotieteiden ja etenkin genetiikan ja fysiologian ajankohtaisista tutkimusaiheista ja tutustuttaa opiskelijat myös Biologian laitoksen ulkopuolella työskenteleviin näiden alojen asiantuntijoihin.

Sisältö

Osallistuminen Turussa järjestettäviin tutkimusseminaareihin. Suositeltavia seminaarisarjoja mm. FYGE Research seminars, Seminars in Ecology and Evolution, Plant Biology seminars, Frontiers of Science seminars, BioCity Turku Guest Seminars, Research Program Seminars. Myös muita seminaareja ja väitöstilaisuuksia voidaan hyväksyä, kunhan asiasta sovitaan etukäteen vastuuhenkilön kanssa.

Toteutustavat

Opiskelija osallistuu vähintään viiteentoista n. 45 min tutkimusseminaariin ja kerää niistä merkintöjä osallistumispassiinsa joko seminaarin vetäjältä tai esiintyjältä. Opiskelija myös kirjoittaa kolmesta seminaariesityksestä yhden sivun tiivistelmän kustakin ja toimittaa ne
koordinaattorin hyväksyttäväksi samoin kuin merkintöjä täynnä olevan osallistumispassin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Osallistuminen opetukseen
englanniksi:
Seminaari ja Osallistuminen opetukseen

Tarkempia tietoja ja ohjeita löytyy kurssin sivuilta osoitteessa moodle2.utu.fi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Tarkempia tietoja ja ohjeita löytyy kurssin sivuilta osoitteessa moodle2.utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet