Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2101 Eläinfysiologian harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tomi Streng
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy eläinten toimintojen tutkimusmenetelmiin ja pystyy itse havainnoimaan eläinten elintoimintoihin liittyviä mekanismeja suorittamiensa harjoitustöiden avulla. Harjoitustöissä opiskelija saa myös kokemusta erilaisista laboratoriotyömenetelmistä ja tulosten raportoinnista.

Sisältö

Eläinfysiologiseen tutkimukseen perehtyminen eri tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen. Käytettävissä olevilla mittausmenetelmillä selvitetään eläinten elintoimintojen säätelyä solu-, kudos- ja yksilötasolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 32 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet