Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5301 Evoluutiobiologian lukupiiri 3 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kehitys, toiminta ja evoluutio -kokonaisuus

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen kurssi, pakollinen evoluutiobiologian erikoistumiseen tähtäävissä syventävissä opinnoissa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan käsitystä evoluutiosta ja evolutiivisten ilmiöiden merkityksestä biologiassa.

Sisältö

Perehdytään kattavasti evoluutiobiologian eri osa-alueisiin oppikirjojen ja artikkeleiden avulla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Lukupiiri

Opiskelijoiden pitämät lyhyet esitykset ja niiden pohjalta käydyt keskustelut.

Opetuskieli

englanti, suomi

This course will be arranged in English, if necessary.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suullinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suullinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Suullinen esitys
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Suullinen esitys

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet