Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2221 Evoluutiogenetiikan harjoitukset 4–6 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
genetiikan opettajat
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi, vaaditaan evoluutiobiologian erikoistumiseen syventävissä opinnoissa. Osa kurssista järjestetään yhteistyössä ekologian kanssa.

Osaamistavoitteet

Käytännönläheinen tutustuminen evoluutiogenetiikan menetelmiin.

Sisältö

Kurssi koostuu kolmesta modulista, joista opiskelija voi valita 2 (4 op) tai 3 (6 op). Molekyylifylogenian työssä eristetään ja sekvensoidaan DNA:ta sekä tutustutaan fylogeniapuiden rakentamiseen oman aineiston pohjalta. Kvantitatiivisen genetiikan työssä lasketaan heritabiliteettejä valmiiden aineistojen avulla. Valintatyössä tutustutaan luonnonvalinnan vaikutusten mittaamisen fenotyyppisellä ja molekyylitasolla. Aineistojen analysointi ja tulosten raportointi artikkelimuodossa on keskeinen osa kurssia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Artikkelimuotoinen raportointi kustakin modulista erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Raportin laatu

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lisätietoja

Rekisteröidy kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Kurssi järjestetään vain, jos sille ilmoittautuu vähintään 6 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet