Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2103 Ekologian laboratorioharjoitukset 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Marjo Helander ja ekologian yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
EKOL2108 Populaatioekologia, BIOL 4050 Biostatistiikan alkeet, BIOL4055 Koesuunnittelu

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytännössä kokeellisen ekologisen tutkimuksen.

Sisältö

Harjoitustöissä tutustutaan erilaisiin kokeellisen ekologian menetelmiin laboratoriossa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman harjoitustyön, jonka tulokset raportoidaan seminaarissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

harjoitustyöt, raportointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Ensimmäinen tapaamiskerta ja kurssille ilmoittautuminen on Biostatistiikan alkeiden (BIO4050) ensimmäisellä luentokerralla.

Lisätietoja

Kurssin intro ja ilmoittautuminen kurssille populaatioekologian (EKOL2108) ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet