Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3002 Ekologisen tutkimuksen kurssi 6 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Erkki Korpimäki, erkki.korpimaki@utu.fi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijat tieteen tekemisen eri vaiheisiin, erityisesti tutkimussuunnitelman tekemiseen ja tieteellisen artikkelin laadintaan.

Sisältö

Luennot perehdyttävät tutkijakoulutukseen, tutkimuksen rahoitukseen ja rahanhakuun, tutkijan ammattikuvaan, tutkimuksen etiikkaan ja filosofiaan, tieteellisiin julkaisuihin ja ekologiseen tutkimukseen. Harjoitustöissä opetellaan tutkimusrahoituksen hakua ja tieteellisen artikkelin laadintaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet