Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2319 Kasviekologian maastotyökurssi 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Kalle Ruokolainen, kalle.ruokolainen@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppia periaatteet kuinka kerätään maastohavaintoaineistoa erilaisiin kasviekologisiin kysymyksiin vastaamiseksi ja harjaantua käytännössä joihinkin käytetyimpiin maastotyömenetelmiin. Osaa kurssilla kerätystä havaintoaineistosta käytetään myöhemmin monimuuttujakurssin EKOL2414 harjoitusaineistona.

Sisältö

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätöinä joihinkin tavallisiin kasviekologisiin kysymyksiin vastaamiseksi tarvittavia maastotöitä, kirjataan havoinnot ylös, tehdään tuloksista johtopäätökset ja esitetään työt muille kurssilaisille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Suullinen esitys

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Elokuun alku

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet