Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3140 Kasvien populaatioekologia 6 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Kasviekologian yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kasvien populaatioekologiaan ja yleisiin teorioihin, sekä niiden tutkimusmenetelmiin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, ryhmätöistä ja seminaarityöskentelystä. Luennoilla käsitellään kasvien ekologian yleisiä ja erityisiä piirteitä. Ryhmätöissä tutustutaan yksittäisiin tutkimuksiin tai tutkimushankkeisiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Kirjallinen tentti

kirjallinen raportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Järjestetään parillisina vuosina keväällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet