Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2203 Käyttäytymisekologia 6 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Erkki Korpimäki, erkki.korpimaki@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään eläinten yksilötason käyttäytymistä ja sen populaatiotason seurauksia.

Sisältö

Perehdytään käyttäytymisekologian kehitykseen ja menetelmiin, sukupuoltenväliseen ristiriitaan, seksuaaliseen valintaan, pariutumisjärjestelmiin, jälkeläishoitoon ja sen kustannuksiin, pesyekokoa määrääviin tekijöihin, ravinnon hankinnan teoriaan sekä petouhkan vaikutuksiin käyttäytymisessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Pidetään parittomina vuosina keväällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet