Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3012 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
ekologian professori ja professori Pekka Niemelä

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee jollakin ekologian erikoistumisalalla käytettävät tutkimusmenetelmät, hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun ja viestintään

Sisältö

Syvällinen perehtyminen johonkin ekologian linjan erikoistumisalan kirjallisuuteen ja käytännön tutkimustyöhön sekä kerätyn tiedon kokoava esittäminen laitoksen ohjeistuksen mukaisesti; ohjeet löytyvät biologian laitoksen kotisivuilta (http://www.sci.utu.fi/biologia/opiskelu/opiskeluohjeet/).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö
englanniksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

Tutkielma tehdään yleensä maisteriopintojen 2. vuoden kuluessa, mutta aloittamisajasta on syytä sopia potentiaalisten ohjaajien ja opintoneuvojien kanssa esim. HOPSia laadittaessa.

Lisätietoja

Tutkielman valmistuessa opiskelijan pitää suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan samalla kielellä kuin opinnäyte.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet