Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3018 Syventävien opintojen loppukuulustelu 2 4–6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisesti ekologian erikoistumisalan tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Perehtyminen sovittuun kirjallisuuteen. Loppukuulustelut tentitään kahdessa osassa. Toinen osa koostuu omaa suuntautumista tukevasta erikoistumisalan kirjallisuudesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

FM-opintojen toinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävät kirjat sovitaan kuulustelun vastaanottavan professorin kanssa. Sopivia lopputenttikirjoja ovat esimerkiksi:

Biodiversiteettitutkimus

Groom MJ, Meffe GK & Carroll C (2006) Priciples of Conservation Biology. Sinauer Associates.

Hill D, Fasham M, Tucker G, Shewry M & Shaw P  (toim.) (2005) Handbook of Biodiversity Methods. Survey, Evaluation and Monitoring. Cambridge University Press.

Houghton J (2009) Global warming: The complete briefing. Cambridge University Press.

van der Maarel E (2005) Vegetation Ecology. Blackwell Science Ltd. Ebrary-verkkokirja.

Naeem S, Bunker DE, Hector A, Loreau M & Perrings C (2009) Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing: An Ecological and Economic Perspective. Oxford Scholarship Online -verkkokirja.

Turvey ST (2009) Holocene Extinctions. Oxford Scholarship Online -verkkokirja.

Whittaker RJ & Fernández-Palacios JM (2006) Island biogeography: Ecology, evolution and conservation (2nd ed.) Oxford University Press. Ebrary-verkkokirja.

 

Evoluutiobiologia

 

DeWitt & Scheiner (2004) Phenotypic plasticity: Functional and Conceptual Approaches

Futuyma (2009) Evolution. Sinauer Associates

Ridley (2004) Evolution. Oxford University Press.

Stearns SC & Hoekstra RF (2005) Evolution. 2 painos. Oxford UP.

Thompson JN (2005) The geographic mosaic of coevolution. University of
Chicago Press, Chicago

Westneat & Fox (2010) Evolutionary Behavioural Ecology. Oxford University Press USA

 

 

Ekologisten vuorovaikutusten tutkimus

Allan JD & Castillo MM (2007) Stream ecology. Structure and function of running waters. 2 painos. Springer.

Barbosa P & Castellanos I (toim.) (2005) Ecology of predator-prey interactions. Oxford UP.

Caro T (2005) Antipredator defenses in birds and mammals. The University of Chicago Press.

Grime JP (2001) Plant strategies and vegetation processes. John Wiley.

Herrera CM & Pellmyr O (toim.) (2002) Plant-animal interactions. An evolutionary approach. Blackwell Science.

Kaiser MJ (2005) Marine Ecology, Processes, Systems, and Impacts. Oxford UP.

Kalff J (2002) Limnology. Prentice Hall.

Moss (2010) Ecology of fresh waters: A view for the twenty-first century. Wiley-Blackwell.

Nybakken JW & Bertness MD (2005) Marine biology. An ecological approach. 6 painos. Pearson / Benjamin Cummings.

Turchin P (2003) Complex population dynamics: a theoretical/empirical synthesis, Princeton UP.

Wetzel RG (2001) Limnology. 3. painos. Academic Press.

Speight M & Henderson P (2010) Marine Ecology: Concepts and Applications. Wiley-Blackwell.

Rockwook (2006) Introduction to Population Ecology. Wiley-Blackwell.

 

Ympäristöekologia

 

Connor DJ, Loomis RS & Cassman KG (2011) Crop ecology. 2. painos. Cambridge UP

Falk DA, Palmer MA & Zedler J B (toim.) (2006) Foundations of restoration ecology. Island Press.

Farina A (2007) Principles and methods in landscape ecology. 2 painos. Springer.

Lindenmayer DB & Fischer J (2006) Habitat fragmentation and landscape change. An ecological and conservation synthesis. Island Press.

Lockwood JL, Hoopes MF & Marchetti MP (2006) Invasion ecology. Blackwell.

Sinclair ARE, Fryxell JM & Caughley G (2006) Wildlife ecology, conservation, and management. 2. painos, Blackwell.

 

Ekologian metodiikka

Armstrup SC, McDonald TL & Manly BFJ (toim.) (2005) Handbook of capture-recapture analysis. Princeton UP.

McCallum H (2000) Population parameters. Estimation for ecological models. Blackwell.

Scheiner SM & Gurevitch J (toim.) (2001) Design and analysis of ecological experiments. Chapman & Hall. 2. painos.

Sutherland WJ (2006) Ecological Census Techniques. A handbook. 2 painos. Cambridge UP.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet