Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2406 Ekologian analyysiharjoitus 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tero Klemola tero.klemola@utu.fi ja Kalle Ruokolainen kalle.ruokolainen@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Pakollinen joko EKOL2413 tai EKOL2414 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija harjaantuu ekologisen tutkimusaineiston analyysin suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulkintaan. Samalla opiskelija tuottaa tunnusluvut ja analyysit, joita hän käyttää Ekologisen tutkimuksen kurssin (EKOL3002) aikana harjoitellessaan tieteellisten tulosten suullista ja kirjallista raportointia.

Sisältö

Ekologisen tutkimusaineiston itsenäinen analyysi pareittain.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

analyysiraportti, työpäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet