Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4040 ATK:n perusteet 4 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa perustiedot internetin ja intranetin palveluista sekä tekstinkäsittelystä (Word), taulukkolaskennasta (Excel) ja esitysgrafiikasta (PowerPoint).

Sisältö

Kurssi jakautuu verkko- ja tietoturvaosaan, tiedonhankintataitoihin, tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan. Verkko- ja tietoturvaosuudessa perehdytään mm. yliopiston verkkopalveluihin, sähköpostin toimintoihin, koneiden tietoturvaan ja tiedon tallentamiseen. Tekstinkäsittelyssä käsitellään mm. sarkainten ja taulukoiden käyttöä, palstoitusta, tyylejä, sisällysluettelon tekemistä, kaavaeditoria, kuvien käsittelyä, muutosten hallintaa ja asiakirjan osiointia. Taulukkolaskennassa painotetaan soluosoitteiden hallintaa, kaavojen ja funktioiden käyttöä, luetteloiden käsittelyä ja kaavioiden tekemistä. Esitysgrafiikassa käsitellään dian rakennetta, teksti-, piirros- ja kuvaobjekteja sekä animointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 98 t 0 t

Kontaktiopetusta erikseen tarvitseville järjestetään mahdollisuus ohjattuun mikroluokkatyöskentelyyn 3. periodissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Ne opiskelijat, jotka eivät saa hyväksyttyä suoritusta, joutuvat osallistumaan keväällä järjestettävään kontaktiopeutkseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet