Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4060 Bioetiikka 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Päivi Koskinen, paivi.koskinen@utu.fi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tiedostaa alaansa liittyvät eettiset kysymykset ja kykenee käymään kysymyksiin liittyvää keskustelua tieteellisin perustein.

Sisältö

Seminaareissa käydään läpi opiskelijoiden esitysten ja keskustelujen pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
BIOL4060 Bioetiikka
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet