Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2072 Populaatioiden genetiikka 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Biologian perusteet (Evoluutiobiologian perusteet)

Yleiskuvaus

Kurssi kuuluu biologian pakollisiin KTE-opintoihin

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää geneettisen muuntelun merkityksen ja sen mittausmenetelmien pääpiirteet. Hän osaa kuvata evoluutiovoimien tärkeimmät vaikutustavat populaatiotasolla. Opiskelija ymmärää ominaisuuksien geneettisen taustan merktyksen ominaisuuksien evolutiivisessä muutoksessa.

Sisältö

Genettisen muuntelun mittaaminen, määrälliset ja laadulliset ominaisuudet, alleelli- ja genotyyppifrekevenssit, haplotyypit, Hardyn ja Weinbergin tasapaino, kytkentäepätasapaino, heritabiliteetti, gtl, markkerit, evoluutiovoimat ja niiden tuottamat muutokset populaatioiden sisäisessä ja välisessä geneettisessä rakenteessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi ei edellytä tilastotieteen hallitsemista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 16 t 0 t

Luentoja, ryhmätyönä toteutettavia harjoituksia.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Pakollinen osallistuminen kokoontumisiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti. Puuttuvat osallistumiset voivat vähentää arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kurssi järjestetään keväällä 2012 ensimmäistä kertaa, ja se on tarkoitettu 2. vuoden opiskelijoille.
Kurssin korvaa puolet aiemmin järjestetystä kurssista BIOL2071 Evolutionary and Quantitative Genetics, jota ei syksyn 2011 jälkeen voi enää suorittaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Freeman S & Herron JC (2007) Evolutionary analysis, 4th edition, Benjamin Cummings, pp 141-359

Pierce BA (2008) Genetics: a Conceptual Approach, 3rd edition, Freeman, pp 679-700

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet