Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1011 Ekologian perusteiden harjoitukset 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tero Klemola, ekologian linjan opettajat

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija valittuihin ekologisiin maasto- ja laboratoriotutkimusmenetelmiin ja ekologisen tutkimustyön eri vaiheisiin sekä Turun yliopiston tarjoamiin tutkimusympäristöihin.

Sisältö

Ohjatut maasto- ja laboratorioharjoitukset, vierailut Turun yliopiston eläin- ja kasvimuseoissa ja retkeily Ruissaloon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Opiskelija osallistuu harjoituksiin, vierailuihin ja retkeilyyn. Harjoitusten tuloksista tehdään ryhmätyönä ja suullinen ja kirjallinen esitys.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet