Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2109 Eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologia 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Veijo Jormalainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää eliöyhteisö- ja ekosysteemitason ilmiöitä ja niitä koskevia käsitteitä ja teorioita; hahmottaa diversiteetin ja ekosysteemin toiminnan yhteyksiä ja diversiteetin säännönmukaisuuksia ja vaihtelua; oivaltaa eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologian ja luonnonsuojelullisten näkökulmien ja kysymysten yhteys.

Sisältö

Luennoilla, ryhmätöissä ja vierailijaluennoilla käsitellään eliöyhteisöjen rakennetta, diversiteettiä ja vakautta sääteleviä tekijöitä, sekä sukkessiota, ekosysteemien toimintaperiaatteita. Lisäksi tutustutaan koti- ja ulkomaisiin eliöyhteisöihin ja ekosysteemeihin, sekä kurssin aihepiiriin liittyvään perus- ja soveltavaan tutkimukseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet