Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3050 Kasvit ja ympäristö, luennot 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tarkastella kasvien rakenteellisia ja toiminnallisia strategioita (molekyylitasolta koko kasvin tasolle) niiden sopeutuessa elämään erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä.

Sisältö

Fotosynteesin säätyminen hiilidioksidin, valon ja lämpötilan suhteen, hengityksen säätely, kasvien vesitalous ja kasvien sopeutuminen kuivuuteen. Kuumuus, kylmyys, kirkas valo ja muut abioottiset stressitekijät. Hapettava stressi, stresseihin liittyvät sopeutumisstrategiat. Bioottiset vuorovaikutukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2014-2015 (III periodi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)