Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5051 Opetusharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Hankkia opetuskokemusta.

Sisältö

Toiminta kurssitöiden opettajana.

Toteutustavat

Opetusharjoittelussa opiskelija toimii avustavana assistenttina jollakin biokemian koulutusohjelman harjoitustyökurssilla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssista riippuen suomi tai englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Kurssista vastaava opettaja harkitsee työmäärän sekä päättää, kuinka monta opintopistettä ko. kurssin opetusharjoittelu on. Opettaja ilmoittaa kansliaan rekisteriin vientiä varten suoritetun opetusharjoittelun sekä kirjoittaa tarvittaessa opiskelijalle todistuksen opetusharjoittelusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)