Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3003 Kasvifysiologian jatkoluennot 3 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kasvisolun perusaineenvaihduntakiertoihin ja niiden merkitykseen kasvien elintoiminnoissa. Lisäksi perehdytään kasvien rakenteelliseen ja toiminnalliseen sopeutumiseen eri ympäristöoloissa.

Sisältö

Kasvifysiologian jatkoluennoissa perehdytään kasvien vesi- ja ravinnetalouteen sekä valon, kaasujen ja lämpötilan merkitykseen kasvien elintoiminnoille. Lisäksi käsitellään kasvien puolustautumista sekä kasvien keinoja selvitä erilaisissa stressiolosuhteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Periodi I

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Entinen Kasviekofysiologia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)