Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3022 Kasvigenetiikan ja -biotekniikan luennot 3–5 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kasvien molekyyligenetiikan ja kasvibiotekniikan perusteisiin ja sovellutuksiin.

Sisältö

Kasvinjalostus, kasvien geeniteknologiset menetelmät, kasvibiotekniikan käyttö kasvinjalostuksessa ja tutkimuksessa, geenimuunneltujen organismien käytön lainsäädäntö ja etiikka, lituruoho kasvigenetiikan ja kasvimolekyylibiologian mallieliönä ja systeemibiologiset menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t

Opintojakson voi suorittaa laajempana kokonaisuutena (3 op luento + 2 op kirjallisuus) lukemalla kirjallisuutta sekä laatimalla referaatin ja pitämällä seminaariesitelmän valitusta artikkelista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Seminaarin pitäminen kirjallisuudesta ja referaatin tekeminen valitusta artikkelista

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2013-2014, periodi III - IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)