Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3051 Kasvit ja ympäristö, harjoitustyöt 3 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tarkastella kasvien rakenteellisia ja toiminnallisia strategioita (molekyylitasolta koko kasvin tasolle) niiden sopeutuessa elämään erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä.

Sisältö

Käytännön laboratorioharjoituksia, joissa tutkitaan kasvien sopeutumista eri stressiolosuhteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 40 t 0 t

Harjoitustyöt, työselostukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2014-2015 (IV periodi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)