Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3001 Kasvifysiologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Biol1013 Elämän kemia - vaaditaan biologian koulutusohjelman opiskelijoilta, mutta ei biokemian koulutusohjelman opiskelijoilta

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kasvien rakenteen ja toiminnan peruskysymyksiin ja tieteenalalla käytettyyn terminologiaan.

Sisältö

Luennolla selvitetään keskeiset kasvisolun ja -solukon rakenteet ja perehdytään kasvien vesi- ja ravinnetalouteen, kasvien kasvua ja kehitystä sääteleviin tekijöihin ja kasvibiotekniikkaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al. (2011) Cambell Biology (9. painos), luennolla ilmoitettavat osat.

Lisätietoja

1 op osuus aiemmasta 3 op:n kurssista siirretty kurssille BIOL1013 Elämän kemia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)