Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2050 Eläinten ekofysiologia 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
eläinfysiologian professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jaksolla tarkastellaan, miten eläinten elintoiminnot reagoivat ympäristön tilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Päämääränä on, että jakson käytyään opiskelija ymmärtää, miten yksilön elintoiminnot osallistuvat ja vaikuttavat eläinten selviytymiseen luonnollisessa ympäristössään.

Sisältö

Luennolla käydään läpi, miten ympäristö vaikuttaa eläinten energiantuotantoon ja kulutukseen, hengitykseen, ravitsemukseen, vesi- ja ionitasapainoon, happo-emästasapainoon, lisääntymiseen ja hormonaaliseen säätelyyn yms. Lisäksi selvitetään, miten ympäristömuutoksia voidaan aistia ja epäedullisia ympäristöjä välttää.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Depends on teacher.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuulustelu perustuu luentomonisteeseen. Lisä-/taustalukemisena voi käyttää Willmer ym., Environmental Physiology of Animals, 2. painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet