Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1301 Genetiikan perusteet 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1013 Elämän kemia, kurssia ei vaadita biokemian perusteet suorittaneilta sivuaineopiskelijoilta

Yleiskuvaus

Osa biologian pakollisia perusopintoja

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija genetiikkaan tutkimusalueena sekä tieteenalalla käytettyyn terminologiaan.

Sisältö

Luennolla tarkastellaan ominaisuuksien periytymistä ja fenotyypin taustalla olevien geenien ja genomien rakennetta ja toimintaa eri organismeilla sekä tärkeimpiä tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al (2011) Campbell: Biology, 9. painos, (luvut 13-21, sekä luku 27.2)

Lisätietoja

1 op osuus aiemmasta 3 op kurssista siirretty kurssille BIOL1013 Elämän kemia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet