Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5130 Ympäristötekijät transkription säätelijöinä 6 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Päivi Koskinen, paivi.koskinen@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat ympäristötekijöiden solunsisäisiin vaikutusmekanismeihin ja niiden mittausmenetelmiin.

Sisältö

Uusinta tutkimustietoa ympäristötekijöiden, kuten happipitoisuuden tai lämpötilan, vaikutuksista geenien ilmenemiseen. Kurssilla tutustutaan myös tutkimuksessä käytettäviin menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

luento-opetus ja seminaarit 14 h / harjoitustyöt 30 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan vähintään 4 ja enintään 8 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet