Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3142 Ympäristömuutosten ekologiset vaikutukset 6 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
ekologian professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää useiden keskeisten ympäristömuutosten ekologiset seuraukset.

Sisältö

Syvennetään ymmärrystä ihmistoiminnan ekologisista vaikutuksista: miten ihmisen toiminta vaikuttaa eliöihin ja niiden välisiin vuorovaikutuksiin. Tutustutaan muutamiin keskeisiin ympäristöongelmiin (esim. ilmansaasteet, ilmastonmuutos, rehevöityminen) vierailijaesitysten ja alan viimeaikaisten tutkimusartikkeleiden avulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opetetaan parittomina vuosina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet