Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4055 Koesuunnittelu 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
professori Mikko Nikinmaa, mikko.nikinmaa@utu.fi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman alansa tutkimuksen lähtökohdat, ymmärtää biotieteellisen tutkimuksen perusteet ja osaa suunnitella ja analysoida näihin perustuvia koejärjestelyjä.

Sisältö

Luennolla käydään läpi tieteen filosofian periaatteet, kokeen suunnittelussa ja kokeen
analysoinnissa huomioonotettavat tekijät niin aineiston kuin siihen liittyvien käsittelyjen ja mittausmenetelmien osalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

verkkotyöskentely 10 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Verkkotehtävinä suoritettavissa harjoitustöissä pohditaan itsenäisesti koesuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla käytetään kirjaa G.D. Ruxton ja N. Colegrave, Experimental Design for the Life Sciences (2. painos) soveltuvin osin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet