Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1012 Evoluutiobiologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Veijo Jormalainen

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys eliökunnan monimuotoisuuden kehittymisestä, kehityshistorian tutkimisen ja luokittelun menetelmistä sekä evoluutioprosessin luonteesta ja evoluution mekanismeista. Opiskelija myös tuntee ja ymmärtää evoluutiotutkimuksen keskeiset käsitteet ja terminologian.

Sisältö

Kurssi antaa yleiskatsauksen eliökunnan monimuotoisuuteen ja kehityshistoriaan. Kurssilla esitellään, miten evoluutiohistoriaa tutkitaan fossiilien ja nykylajien vertailun avulla sekä mihin taksonominen luokittelu perustuu. Kurssilla käydään läpi evoluutioteorian muotoutuminen, luonnonvalinta ja muut evoluutiomekanismit sekä mikro- ja makroevoluutio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Campbell et al. (2011) Biology, 9th Edition, luvut 22-27

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet