Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5201 Hormonaalinen säätely 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Minna Vainio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään eri hormonaalisten säätelyjärjestelmien toiminta- ja säätelyperiaatteet ja kykenee soveltamaan tietämystään käytännön havaintoihin ja tutkimustuloksiin.

Sisältö

Luennoilla käydään läpi hormonaalisen säätelyn periaatteet ja erilaiset hormonaaliset järjestelmät: hypotalamus-aivolisäkeakselin toiminta, energiatasapainon säätely, kasvun ja kehityksen säätely, sukupuolihormonit ja kalsiumtasapainon säätely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Luennoidaan jos osallistujia vähintään kuusi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet