Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5030 Kasvien kehitysbiologia 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä kasvien solu- , molekyyli- ja geenitasolla tapahtuvista kehitysprosesseista. Opintojakso perehdyttää opiskelijaa nykyaikaisten tutkimusmenetelmien käyttöön kasvien kehitysbiologisessa tutkimuksessa

Sisältö

Kasvihormonien ja ympäristötekijöiden vaikutukset kasvien kehitykseen. Signalointimekanismit. Kasvi/mikrobi -vuorovaikutussuhteet. Kasvien kukkimisen säätely. Kasvien vanheneminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Essee ja Osallistuminen opetukseen

Luennot ja itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran lukuvuonna 2013-2014 (periodi III-IV).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)