Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4001 Solu- ja molekyylibiologian menetelmäopinnot 8 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiina Henttinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään modernien solu- ja molekyylibiologian menetelmien periaatteet ja toimimaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti solu- ja molekyylibiologian laboratoriossa, sekä pystyy soveltamaan opetettuja menetelmiä tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu luennoista ja seminaareista (2 op) ja harjoitustöistä (6 op). Luennoilla käsitellään mm. DNA-mikrosiruja ja niiden käyttöä tutkimuksessa, PCR- ja RNAi menetelmiä, proteomiikkaa ja metabolomiikkaa. Lisäksi tutustutaan elävän solun kuvantamismenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Suullinen esitys ja Harjoitustyö(t)

osallistumien opetukseen, seminaariesitelmä, harjoitustyöt, työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet