Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4402 Loppukuulustelu 2 5–10 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professori Mikko Nikinmaa, mikko.nikinmaa@utu.fi, professori Harri Savilahti, harri.savilahti@utu.fi, professori Eevi Rintamäki eevi.rintamaki@utu.fi

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen loppukuulustelut suoritetaan kahdessa osassa, vähintään 15 op laajuisina. Alkuosan tentin tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot fysiologiasta ja genetiikasta. Toinen kokonaisuus käsittää professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta.

Osaamistavoitteet

Syvällinen perehtyminen erikoistumisalan tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Fysiologian ja genetiikan alan kirjallisuutta esim. alla olevasta listasta. Opiskelija voi valita tentittävän kirjallisuuden laajemmalti kiinnostuksensa kohteista.
Taiz L. & Zeiger E. (2006) Plant Physiology, (5. painos), Sinauer Associates. 6 op (Eevi Rintamäki)
Jones R., Ougham H., Thomas H. & Waaland S.(2012) : The Molecular Life of Plants. Wiley-Blackwell 6 op (Eevi Rintamäki)
Acquaah G. (2007) Principles of Plant Genetics and Breeding, Blackwell Publishing. 5 op (Eevi Rintamäki).
Falconer D.S. & Mackay T.F.C. (1996) Introduction to Quantitative Genetics, 4. painos. 4 op (Irma Saloniemi)
Allendorf F.W. & Luikart G. (2006) Conservation and the Genetics of Populations (1. tai uudempi painos) Blackwell Publishing. 4 op (Anti Vasemägi)
Lynch M (2007) The Origins of Genome Architecture. (1. tai uudempi painos) Sinauer 4 ECTS (Anti Vasemägi)
Pagel M & Pomiankowski A (2007) Evolutionary Genomics and Proteomics. (1. tai uudempi painos) Sinauer 4 ECTS (Anti Vasemägi)
Hochachka P. W & Somero G. N. (2002) Biochemical Adaptation: Mechnisms and Process of Physiological Evolution. Oxford University Press. 6 op (Mikko Nikinmaa)
Evans D. H. & Claiborne J. B. (toim.) (2005) The Physiology of Fishes (3. painos) CRC Press. 6 op (Mikko Nikinmaa)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet