Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2031 Selkärankaisten anatomia ja histologia 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tomi Streng
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tunnistamaan eri selkärankaisryhmien anatomisia rakenteita ja osaa selittää rakenteiden ja toiminnan väliset yhteydet myös vertaillen eri eläinryhmien välillä. Kudostasolla opiskelija pystyy tunnistamaan yleisimmät nisäkkään kudostyypit ja niistä muodostuvat elinten rakenteet, sekä ymmärtää solu- ja kudostason rakenteiden yhteyden elinten toimintaan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään eri selkärankaisryhmiä edustavien eläinten elimistön anatomiseen rakenteeseen sekä erilaisten kudosten hienorakenteeseen. Makroskooppiseen anatomiaan tutustutaan preparointiharjoituksissa. Kudosten hienorakenteita käydään läpi mikroskooppipreparaattien ja luentojen avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet