Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1038 Ympäristötieteen seminaari 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Timo Vuorisalo

Osaamistavoitteet

Suullisen esityksen harjoittelu monitieteisen taustan omaavassa ympäristötieteen opiskelijoiden ryhmässä.

Sisältö

Seminaari rakentuu pääosin opiskelijoiden omista esitelmistä, joiden tulee pohjautua tutkimustietoon joltakin ympäristötieteen osa-alueelta. Seminaareja pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Osallistuminen opetukseen. Suoritukseen sisältyy (1) aktiivinen osallistuminen seminaareihin (vähintään 8 kuuntelukertaa) sekä (2) yhden esitelmän valmistaminen ja esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti (tiivistelmä).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet