Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESCE0008 Ekotoksikologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Environmental Sciences (biolts)
Vastuuhenkilö
prof. Mikko Nikinmaa (luennot), Timo Vuorisalo (kirjatentti)

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen haitallisten kemikaalien biologisiin vaikutuksiin.

Sisältö

Luennoilla perehdytään ympäristöön joutuvien kemikaalien leviämiseen ja muuntumi-seen, kemikaalien kertymiseen eliöihin, vaikutuksiin eläimissä ja eritykseen. Lisäksi selvitetään, mitä fysiologisia ja biokemiallisia muuttujia käytetään hyväksi ympäristön tilan arvioinnissa (biomarkkerit).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti perustuu luento-opetukseen tai mainittuihin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

 

Mikäli luennot pidetään englanninkielisinä, kurssin tilalla voi tenttiä suomenkielistä kirjallisuutta seuraavasti (2 op):

  Pellinen, J., Sorvari, J., & Soimasuo, M. 2007: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi. Ympäristöopas (Y0). Suomen ympäristökeskus. 114 s.

  Ruoppa, M. & Heinonen, P. (toim.) 2004: Suomessa käytetyt biologiset vesitutkimusmenetelmät. Suomen ympäristö 682. 119 s.

Molemmat julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa SYKEn kotisivuilta (www.ymparisto.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet