Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6045 Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Dos. Juha Hiedanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen talouden globalisaation ja ympäristöongelmien kytkentöihin.

Sisältö

: Antaa opiskelijalle taustatietoa erilaisten kansainvälisten järjestelyjen, organisaatioiden ja sopimusten vaikutuksesta ympäristö- ja kehitysongelmien syntyyn, tunnistamiseen ja hallintaan. Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä: kansainvälisen talouden piirteet; ympäristö- ja kehitysongelmien luonne; institutionaalinen kannusterakenne; biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut globaalissa kannusterakenteessa; kansainvälisten sopimusten, patenttien ja omistus- ja immateriaalioikeuksien merkitys; sekä kansalaisyhteiskunnan rooli ympäristö- ja kehitysongelmien ratkaisussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tämä kurssi pidetään lukuvuonna 2013-2014. Kurssi pidetään vuorovuosin kurssin YMP6008 kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus: kurssilla jaettava artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet