Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6014 Ympäristönsuojeluoikeuden erityinen osa 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Prof. Anne Kumpula
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ympäristöoikeuden perusteet oltava suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen yhteen ympäristöoikeuden erityisalaan.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään kansainvälisen ja EU- ympäristöoikeuden kysymyksiä opiskelijan valinnan mukaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentit järjestetään samoina päivinä kuin oikeustieteellisen tiedekunnan ympäristöoikeuden perusteiden (ONOM1010) kuulustelut, ks. oikeustieteellisen tiedekunnan kotisivut. Kuulustelut kestävät viisi tuntia alkamishetkestä lukien.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelussa suoritetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Jans H. Jans: European Environmental Law (uusin painos) tai

- Alexander Gillespie: Conservation, Biodiversity and International Law. 2011 tai

- Michael Bowman - Peter Davies - Catherine Redgwell: Lyster´s International Wildlife Law. 2010.

- Erikseen sopimalla voi tenttiä jonkin muunkin kirjan. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, mikä kirja annetuista vaihtoehdoista on valittu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet