Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS4840 Ympäristökemia 4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Prof. Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yleisimpiin ja ajankohtaisimpiin ympäristöongelmiin ja erityisesti niiden kemiallisesti mielenkiintoiseen puoleen. Päätavoitteena on oppia ymmärtämään miten ilma-, vesi- ja maaympäristössä tapahtuvat monimutkaiset prosessit - ja sitä kautta jopa elämän olemassaolo maapallolla - voidaan selittää kemiallisten lainalaisuuksien avulla.

Sisältö

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat stratosfäärin kemia (mm. otsonikerros), troposfäärin kemia (mm. ilmansaasteet ja kemiallinen reaktiivisuus), kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen, veden kemia, toksiset orgaaniset kemikaalit, sekä toksiset raskasmetallit. Kurssin seuraaminen ei edellytä laajoja kemian perustietoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

verkko-opetus 14 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen verkko-opetukseen

Tentti perustuu luento- ja verkko-opetukseen sekä mainittuihin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste, luentomuistiinpanot ja verkko-opetuksen materiaali.

Lisätietoja

Ei kemian pääaineopiskelijoille. Kurssille ilmoittaudutaan Moodlessa, viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet