Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2425 Populaatiokoon määritys- ja kannanseurantamenetelmät 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Esa Lehikoinen, esa.lehikoinen@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Eläinten kannanarviointi- ja seurantamenetelmien teorian ja käytännön oppiminen.

Sisältö

Havaintoihin ja merkintään perustuviin populaatiokoon määritysmenetelmiin, aineistojen hallintaan ja tilastolliseen käsittelyyn perehtyminen luentojen ja harjoitustöiden avulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti tai päättöessee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

loka-joulukuu

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet