Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL5000 Agroekologian ja -evoluution kurssi 3–6 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset aineopinnot suoritettu.

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen valinnainen kurssi. Sopii esimerkiksi evoluutiobiologiaan erikoistuville tai soveltavan ekologian kurssiksi.

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot maatalousympäristön ekologiasta ja auttaa ymmärtämään sen evolutiivisia erityispiirteitä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mm. erilaisiin maatalouden tuotantojärjestelmiin, kasvi- ja eläinjalostukseen, kasvinsuojeluun, viljely-ympäristön monimuotoisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja globaalin maatalouden ongelmiin. Retkeilyt ja tutustumiskäynnit (maatalousmuseo Sarka, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Jokioinen ja Piikkiö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Seminaari

Osallistuminen retkeilyihin ja luennoille, seminaarityö omasta aiheesta

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Osallistumisen aktiivisuus, oppimispäiväkirjat, seminaari ja aktiivisuus kurssilla.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi (parilliset vuodet).

Lisätietoja

Rekisteröityminen kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, avain annetaan luennolla. Kurssi järjestetään vain, jos vähintään 8 opiskelijan ilmoittautuu etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet