Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI1011 Molekyylibiologian perusteet 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Taina Tyystjärvi ja Jarmo Käpylä

Yleiskuvaus

Tutustutaan solujen molekyylirakenteiden koostumukseen ja toimintaan, ja niiden tutkimusmenetelmiin

Osaamistavoitteet

Tutustuminen molekyylibiologisiin käsitteisiin ja niiden sisältöön, sekä molekyylibiologisiin tutkimusmenetelmiin

Sisältö

Prokaryoottien ja eukaryoottien genomien rakenteet; DNA- ja RNA-nukleotidien ja niiden polymeerien rakenteen. DNAn kopioituminen, transkriptio, translaatio, proteiinien prosessointi ja kuljetus solussa, geenitoimintojen säätely. Molekyylibioloiset menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 42 t 0 t

Luentoja 42h. Luennot 2 x viikossa, periodeilla III ja IV. Luentomateriaalit saatavana Moodlessa.

Opetuskieli

suomi

Luennot ja opetusmoniste suomenkielellä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Välikoe ja Kirjallinen tentti

välitentti ja tentti suoritettava hyväksytysti (vähintään 50 % maksimipisteistä)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssista pidetään välikoe (painotus arvosanassa 1/2) ja lopputentti (painotus 1/2)

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

opintomonisteet  ja luentomateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)