Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1013 Elämän kemia 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Minna Vainio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitkä edellytykset erottavat elävän elottomasta. Opiskelija tunnistaa erityyppiset biomolekyylit ja tuntee niiden kemialliset ominaisuudet. Opiskelija pystyy kuvailemaan elämän perusyksikön, solun rakenteet ja pystyy selittämään solussa tapahtuvien molekyylitason toimintojen merkityksen elämän ylläpidossa.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi elämälle välttämättömät kemialliset yhdisteet ja niiden ominaisuudet, eläin- ja kasvisolun solurakenteet ja niiden toiminta, energia-aineenvaihdunnan perusteet, sekä solujen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al (2011) Campbell: Biology, 9. painos, luvut 1-12, 16 ja 17.

Lisätietoja

Kurssi kattaa osan aiemmin 3 op laajuisina opetettujen kurssien BIOL1201, BIOL1301, KABI3001 sisällöistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet