Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4030 Kemian kurssi biologeille 2 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Arto Liljeblad, arto.liljeblad@utu.fi

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee soveltamaan orgaanisen kemian tietoja biologiassa.

Sisältö

Hiilen kemia ja eri orgaanisten yhdisteiden (alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset yhdisteet, halogenoidut hiilivedyt, alkoholit, tiolit, eetterit, sulfidit, aldehydit, ketonit, karboksyylihapot ja niiden johdokset, amiinit) ominaisuudet, nimeäminen, yleisimmät reaktiot ja esiintyminen luonnossa. Molekyylin muodon merkitys biologisen aktiivisuuden kannalta, isomeria. Reaktiotyypit ja reaktiomekanismien alkeet; polaarinen ja radikaalireaktio, nukleo- ja elektrofiili.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste, oheislukemistona valikoidut osat lukion kemian kirjoista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet