Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2355 Eliökokoelma 1–6 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Ari-Pekka Huhta, Kalle Ruokolainen, Ilari E. Sääksjärvi, opettajankoulutus: Kai Ruohomäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai vastaavat tiedot

Yleiskuvaus

Eliökokoelman valmistaminen. (Opettajalinjalla suorituslaajuus 2 op. Biologia toisena opetettavana aineena 60 op sivuainepaketissa 65 kasvin eliökokoelmakasvio 1 op laajuisena.)

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu tieteellisen eliökokoelman tekemiseen jostakin rajatusta eliöryhmästä sekä perehtyy kyseisen eliöryhmän lajien ja/tai muiden taksonien määritykseen.

Sisältö

Omatoiminen tieteellisen eliökokoelman valmistaminen ja kerättyjen näytteiden tunnistaminen. Eliöryhmäkohtaiset tarkemmat ohjeet tulee kysyä vastuuopettajalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Ohjeiden mukainen eliökokoelma ja palautekeskustelu. Opettajalinjalla ohjeiden mukainen kasvikokoelma ja palauteraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Sovittava erikseen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet