Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2303 Maaselkärangattomien kenttäkurssi 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
lehtori Kai Ruohomäki, kai.ruohomaki@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppia selkärangattomien tuntemuksen soveltamista ekologiseen tutkimukseen, maastotutkimuksissa käytettäviä selkärangattomiin soveltuvia keruumenetelmiä ja muita ekologisia tutkimusmenetelmiä sekä näytteiden käsittelyä ja säilöntää.

Sisältö

Eri elinympäristöjen maaselkärangattomat, keruumenetelmät, näytteiden käsittely ja säilöntä. Maasto-osuus koostuu aineiston hankkimisesta havainnoimalla tai keräämällä näytteitä, laboratorio-osuus on havaintojen ja kerätyn aineiston käsittelyä ja raportointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely

Maasto- ja laboratorioharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

heinä-elokuu

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet