Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2308 Akvaattisen ekologian kenttäkurssi 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
akvaattisen ekologian professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Murto- ja sisävesien elinympäristöihin sekä niiden fysikaalis-kemialliseen ympäristöön ja eliöstöön tutustuminen. Lajintuntemuksen soveltaminen ekologiseen tutkimukseen. Ekologisten tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännön kenttä- ja laboratoriotöihin.

Sisältö

Maasto- ja laboratorioharjoitukset. Maasto-osuus koostuu aineiston hankkimisesta havainnoimalla tai keräämällä näytteitä. Laboratorio-osuus on havaintojen ja kerätyn aineiston käsittelyä ja raportointia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

kesä/elokuu

Lisätietoja

Aineenopettajille sekä OKL:n opiskelijoille 2-3 op, suppeammassa toteutuksessa sisävesiosuus jää pois. Vastuuorganisaatio: Biologian laitos, ekologia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet