Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1014 EU:n ympäristöoikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: professori Anne Kumpula, 3335842, anne.kumpula (at) utu.fi, ti 13-14, h. 212 KUULUSTELIJAT: professori Anne Kumpula
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot Euroopan unionin ympäristöllisestä sääntelystä, syventää opiskelijan ympäristöoikeudellista tietämystä sekä parantaa opiskelijan kykyä analysoida EY:n tuomioistuimen ratkaisuja

Sisältö

- EU-ympäristöoikeuden keskeiset lähtökohdat ja periaatteet
- EU- ympäristöoikeuden keskeinen aineellisoikeudellinen sisältö

Toteutustavat

Luento-opetus: enintään 6 h
Palauteseminaari: enintään 6 h
Itsenäinen työskentely: oikeustapausanalyysin laatiminen
Omatoiminen perehtyminen oppimateriaaliin

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Seminaari ja Harjoitustyö(t)

Kotitentti,
EU: tuomioistuimen ympäristöoikeudellisen ratkaisun analyysi (n. 5-10 sivua)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana määräytyy tentin (70 %) ja oikeustapausanalyysin (30 %) perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jans, Jan H. : European Environmental Law. 2007.
Wennerås, Pål : The Enforcement of EC Environmental Law. 2007.
Macrory, Richard (ed.): Principles of European Environmental Law. 2004.
Paunio, Elina: Ympäristönsuojelu ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. 2007.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 1.4.-6.5.2014

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa NettiOpsussa 4.3.2014 klo 8.00 ja päättyy 25.3.2014 klo: 15.00.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto