Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3471 S.7.4.1. KLINIKKATYÖPAJA (V) 5–10 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Hanna Kiiski-Mäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa psykologisen tutkimus- tai kuntoutusjakson sekä soveltaa tutkimuksellista työotetta asiakastyössä.

Sisältö

Opiskelija tekee asiakastyötä, jossa toteutetaan tutkimus- tai kuntoutusjakso ja laaditaan tarvittavat potilasasiakirjat vastuuopettajien työnohjauksessa. Opiskelija ylläpitää asiakaskertomusta ja omasta työstään oppimispäiväkirjaa verkko-oppimisympäristössä. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu asiakastyön suunnittelu, menetelmiin perehtyminen, kirjallisia töitä, neuvotteluja ja seminaariesitelmän valmistaminen. Seminaarissa kukin opiskelija esittää omaan asiakastyöhönsä liittyvän ns. teoreettisen tapausselosteen.

Toteutustavat

4 h luentoja, 12 h seminaarityöskentelyä, 12-15 h asiakastyötä ja 12 h ryhmätyönohjausta, lisäksi yhteensä n. 90 h itsenäistä työskentelyä. Kurssin voi käydä 1-2 kertaa ja uusi kurssi alkaa kaksi kertaa lukuvuoden aikana, syys- ja kevätlukukauden alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Suullinen esitys ja Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Seminaari ja Projekti / käytännön työ

1) Asiakastyön tekeminen, 2) itsenäinen valmistautuminen asiakastapaamisiin, 3) seminaariesitelmän laatiminen ja esittäminen, 4) työnohjaukseen, seminaareihin ja luentoihin osallistuminen, 5) asiakaskertomuksen, lausunnon tai kuntoutusyhteenvedon ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatiminen, 6) tarvittaviin neuvotteluihin osallistuminen, 7) oppimispäiväkirjan pitäminen ja 8) tarvittaessa opettajan määräämän oheiskirjallisuuden lukeminen. Osallistuminen työnohjauksiin, luentoihin ja seminaareihin on pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kurssille voi osallistua vain ennen psykologian harjoittelun suorittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet